Projekteerimine
Enne mõõda, siis lõika
          Kontakt:  GSM 56 577698  dipro@dipro.ee
Avaleht
Ehitusprojekt annab tehnilise lahenduse.   Dipro OÜ projekteerib: * küttesüsteem * ventilatsioon * gaasivarustus Ehitusprojektil on järgnevad staadiumid: Eskiisprojekt - vajalik tellijale ja omavalitsusele esmase kooskõlastuse saamiseks projekti jätkamise võimalikkusest. Eelprojekt - vajalik Päästeameti, tehnovõrkude kavandaja, muude võrkudega liitumiste kooskõlastamiseks ning omavalitsuselt ehitusloa taotlemiseks. Põhiprojekt - sobilik lähtematerjal ehituspakkumiste korraldamiseks tööde mahtude arvutamiseks. Sisaldab hoone detailset lahendust. Tööprojekt  - põhiprojekti täiendatud variant, kus on arvestatud konkreetse tarnija ehitusmaterjalide ning seadmetega. Projekteerimise käigus abistame lähteülesande koostamisel, anname nõuanded sobivate lahenduste ning materjalide leidmiseks, hangime vajalikud load ja kooskõlastused. Projekteerimisel kasutame litsenseeritud projekteerimistarkvara AutoCAD MEP ja MagiCAD. Dipro OÜ omab projekteerija vastutuskindlustust summas 32’000 EUR. Dipro OÜ registreering majandustegevuse registris projekteerimine EEP001255. gaasipaigaldise ehitamine TGP000361
© Dipro OÜ 2018
DIPRO Avaleht Projekteerimine Kontakt Projekteerimine